nov
27

Sinds jaar en dag werkt Electrabel, Groep GDF SUEZ, en meer bepaald de kerncentrale van Doel intensief samen met de betrokken autoriteiten om de veiligheid van haar omwonenden, haar medewerkers en haar installaties te...

nov
18

Beveren zoekt enthousiaste vrijwilligers om te helpen bij  de organisatie van Levensloop, een initiatief van Stichting tegen Kanker.
Levensloop is een gemeenschapsevenement in solidariteit met zij die vechten tegen kanker, waarbij teams en hun leden elkaar aflossen...

nov
7

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de vierde keer op rij een groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas. De Provincie geeft hiermee opnieuw alle inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom.

nov
6

De blog Beveren Bezet is een realisatie van de gemeente Beveren in het kader van de gemeentelijke herdenking van De Groote Oorlog (2014-2018) door het Cultuurcentrum Ter Vesten en het Gemeentearchief Beveren in samenwerking met Karen Dierickx, (jeugd)auteur uit Beveren.

nov
3

Van 17 tot 23 november vindt de Vlaamse Ouderenweek plaats. De Ouderenweek is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de Vlaamse Ouderenraad, de officiële adviesraad van de ouderen voor de Vlaamse Regering, samen met de ouderenorganisaties informeert en sensibiliseert over een bepaald thema....

Alle activiteiten