nov
28

Op 1 december 2014 worden de brandweerkorpsen van Nieuw-Namen (NL) en Kieldrecht (B) definitief samengevoegd. Gemeente Beveren en gemeente Hulst tekenden eind januari  een intentieverklaring om samen te gaan werken. De uitwerking hiervan, o.a. de fiscale voorwaarden en gelijkstelling van diploma...

nov
28

Gemeentehuis open maar mogelijk minimale dienstverlening.
Op maandag 1 december voert het gezamenlijk vakbondsfront actie in de provincie Oost-Vlaanderen. De staking heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening. Het gemeentehuis is open, maar een aantal diensten draait...

nov
27

Sinds jaar en dag werkt Electrabel, Groep GDF SUEZ, en meer bepaald de kerncentrale van Doel intensief samen met de betrokken autoriteiten om de veiligheid van haar omwonenden, haar medewerkers en haar installaties te...

nov
18

Beveren zoekt enthousiaste vrijwilligers om te helpen bij  de organisatie van Levensloop, een initiatief van Stichting tegen Kanker.
Levensloop is een gemeenschapsevenement in solidariteit met zij die vechten tegen kanker, waarbij teams en hun leden elkaar aflossen...

nov
7

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de vierde keer op rij een groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas. De Provincie geeft hiermee opnieuw alle inwoners de kans om bewust te kiezen voor 100 % groene stroom.

Alle activiteiten