Cultuur

De dienst Cultuur omvat onder meer: cultuurbeleid, secretariaat cultuurrraad, projectwerking, coördinatie culturele deelinfrastructuren en ondersteuning van en samenwerking met het culturele veld.

Voorbeelden van projectwerking zijn o.a. De Week van de Amateurkunsten, de Week van de Smaak, de 11 juliviering, de Poëzieweek en Gedichtendag.