Digitaal loket

Via het digitaal loket kan je een aantal dienstverleningen volledig elektronisch afhandelen. Het digitaal loket is 24/24 en 7/7 'open'. We bouwen dit loket stapsgewijs verder uit met steeds meer diensten en producten.

attesten

Voor het opvragen van deze attesten heeft u uw identiteitskaart en een eID-lezer nodig.


meldingen


premies

Bouwen

sociaal

Natuur

Ondernemers

Consortiumbewaking


BREDE SCHOOL

VAKANTIETOPPERS


Notarisattestenloket