Enquête FOD Economie

De algemene Directie Statistiek van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie houdt bij een aantal huishoudens in Beveren een officiële enquête. De enquête doet onderzoek naar de inkomens en de levensomstandigheden. De resultaten worden gebruikt bij diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

Betrokken huishoudens zullen per brief op de hoogte gebracht worden dat een enquêteur zal langskomen. De enquêtes worden afgenomen in de periode maart-september 2017. De enquêteur is voorzien van een legitimatiekaart en neemt de interviews af met behulp van een draagbare PC.