Antwerpse lage-emissiezone van start op 1 februari

De stad Antwerpen voert vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten mogen vanaf dan niet meer rijden in de binnenstad of op linkeroever. Hierdoor zal de luchtkwaliteit verbeteren.

Hoe weet u zeker of uw voertuig nog binnen mag in de Antwerpse lage-emissiezone?

Op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ staat een eenvoudige test die u onmiddellijk antwoord geeft.

Hoe herkent u de LEZ?

Verkeersbord Binnenrijden LEZ 

De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Op de grens van de LEZ staan slimme camera's, die de nummerplaat van elk voertuig lezen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Het is de euronorm die bepaalt of een voertuig nog toegelaten is of niet. De euronorm staat meestal vermeld op het inschrijvingsbewijs onder de rubriek ‘milieuklasse’. Onderstaande tabel geeft per brandstoftype weer welke voertuigen nog toegelaten zijn bij de invoering op 1 februari 2017. In 2020 en 2025 verstrengen de normen. Het is belangrijk dat iedereen die met de wagen naar Antwerpen komt, op de hoogte is van de toegangsvoorwaarden én tijdig nakijkt of zijn/haar voertuig de zone binnen mag.

Voertuigen die niet toegelaten zijn en toch de zone inrijden, krijgen een boete. Daarom is het belangrijk dat iedereen tijdig nakijkt of het eigen voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Meer informatie over de Antwerpse lage-emissiezone vindt u op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ.