Helikoptervluchten voor onderzoek naar verzilting Scheldewater

Tussen 23 en 25 juli, afhankelijk van de weersomstandigheden, voert de VMM in Beveren helikoptervluchten uit die de verzilting van het Scheldewater meten.

De verdeling tussen zoet, brak en zout water werd al eens in kaart gebracht in de jaren 1960 en 1970. Het poldergebied maakte intussen heel wat ontwikkelingen door die de verhouding beïnvloed hebben. Ook voor toekomstige projecten en voor drinkwaterwinning is kennis over de verziltingsgraad van belang.

Een helikopter vliegt systematisch langs lijnen op 250 m afstand van elkaar. Onderaan de helikopter hangt een hoepelvormige meetsonde van 30 op 11 meter. De helikopter vliegt op lage hoogte (65 meter) zodat de meetsonde 30 meter boven de grond hangt. De snelheid is 30 tot 60 km/u.

Door het uitzenden van een elektromagnetisch veld worden gegevens verzameld over het geleidend vermogen van de ondergrond. Uit dit onderzoek kan de VMM de verziltingsgraad van het grondwater afleiden in het kust- en poldergebied vanaf de Franse grens tot het Boudewijnkanaal, het noorden van het Meetjesland en Linkerscheldeoever.

Meer informatie: https://www.vmm.be/water/projecten/topsoil

Vind ik leuk