Strijd tegen identiteitsfraude: voer zelf telefoonnummer/mailadres in in Rijksregister

Wie zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres in het Rijksregister wil, kan dat voortaan zelf invoeren via de online toepassing "Mijn dossier" op de website van de federale overheid Binnenlandse Zaken. Door deze extra informatie te registreren, ben je niet alleen beter beschermd tegen identiteitsfraude. Je maakt het de overheidsdiensten ook makkelijker om je elektronisch te contacteren.

Het Departement Financiën, de hulpdiensten, de diensten civiele bescherming en nog een pak andere overheidsdiensten waren al lang vragende partij om vaste telefoonnummers, gsm-nummers, fax-nummers en e-mailadressen van burgers op een centrale plaats te registreren. Nu moeten ze die informatie zelf verzamelen en bewaren, wat een pak extra tijd en werk vraagt. Sinds 11 augustus 2017 kunnen al deze gegevens nu opgeslagen worden in het Rijksregister. Meer nog, burgers kunnen nu zelf telefoonnummer(s) en mailadres(sen) toevoegen in het Rijksregister.

Hou echter wel rekening met enkele zaken:

  1. Niet iedereen mag zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres invoeren. Alleen 18-plussers (ingeschreven of vermeld in het Rijksregister) die over rechtsbekwaamheid beschikken, komen in aanmerking. Hierop zal nauwgezet worden toegekeken. Zowel leeftijd als beslissingen in verband met onbekwaamheid zullen automatisch gecontroleerd worden.
  2. Maar onthoud dat de gegevens invoeren volledig vrijwillig is. Niemand wordt verplicht om actie te ondernemen.

Wie ervoor kiest om telefoonnummer(s) en e-mailadres door te geven, kan op 2 manieren aan de slag:

  1. Met de e-ID aanmelden op "Mijn Dossier" op de website van de federale overheid Binnenlandse Zaken
  2. Langskomen bij de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister en ter plaatse aanmelden via de e-ID
Misbruik tegengaan

Gegevens schrappen is trouwens ook een bevoegdheid van de gemeentebesturen en de diensten van het Rijksregister. Wanneer zij menen dat de ingevoerde gegevens elementen bevatten die in strijd zijn met het goed gedrag en zeden of met de openbare orde, aanzetten tot haat of compleet onzinnig zijn, dan kunnen zijn die gegevens schrappen. De betrokkene wordt daar wel vooraf van op de hoogte gebracht zodat die zichzelf kan verantwoorden vooraleer een beslissing wordt genomen.

Vind ik leuk