Verschanst. Over bunkers en loopgraven in het Doornpark

Op donderdag 23 maart om 20 uur is er in OC 't Klooster in Vrasene een lezing over WOI en over de opgravingen in het Doornpark. 

In het najaar van 2012 heeft het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC) een terrein t.h.v. het Doornpark in Beveren opgegraven gericht op het documenteren van een bunkerlinie uit WO I. Vermoedelijk lag in het zuidelijke deel van de zone een schans of versterking uit de Belgische periode. Na de bezetting van België zijn de linies door de Duitsers in gebruik genomen en vernieuwd. De bovengronds nog zichtbare bunkers zijn gebouwd door de Duitsers als schuilplaats voor manschappen en deels als waarnemingspost of geschutspost. Tussen de bunkers lag een uitgebreid verbindingsstelsel aan loopgraven naar het achterland en naar voorzieningen zoals een medische hulppost. Tijdens de opgraving zijn verschillende vondsten verzameld zoals patronen, patroonhulzen, maar ook uniformknopen, kledingaccessoires en munten.

Lezing door Bart Lauwers, Kirsten Van Campenhout en Jeroen Van Vaerenbergh over de opgravingen in Doornpark.

Meer info: https://www.tervesten.be/ter-vesten-anders/verschanst-over-bunkers-en-lo...

Vind ik leuk