Kilometerheffing voor vrachtwagens

Wat? 

Vanaf 1 april 2016 zullen alle eigenaars van vrachtwagens boven 3,5 ton een kilometerheffing moeten betalen in België. Het nieuwe systeem wordt gecoördineerd en gecontroleerd door de interregionale entiteit Viapass. De kilometerheffing vervangt het Eurovignet en is gebaseerd op het principe 'de gebruiker betaalt'. Op die manier betaalt iedereen een faire bijdrage voor het weggebruik.

Om gebruik te maken van het Belgische wegennet moet u uw vrachtwagen van +3,5 ton uitrusten met een On Board Unit (OBU). De bouw van het tolheffings-systeem en de controle-infrastructuur gebeurt momenteel door de Belgische onderneming Satellic NV. De OBU's zijn reeds verkrijgbaar via de website (www.satellic.be) of in de verschillende service punten die opgesteld staan in België en aan de grenzen van de buurlanden.

Voor informatie over Viapass, de tarieven en het wegennet kan u terecht op www.viapass.be