Vrije doorgangskaart Vrasenestraat

Wat? 

Sinds 1 mei 2009 heeft de Vrasenestraat het statuut van voetgangerszone. Sindsdien is de Vrasenestraat enkel toegankelijk tussen 7 en 11 uur voor leveranciers. Buiten deze uren mogen enkel voertuigen in de straat rijden die beschikken over een vrije doorgangskaart. 

Voorwaarden: 

De wettelijke reglementering legt op dat er voor volgende doelgroepen een vrije doorgangskaart moet voorzien worden:

  • de bestuurders van voertuigen waarvan de garage/staanplaats binnen de zone gelegen is en slechts toegankelijk is via de zone;
  • (in geval van absolute noodzaak) de voertuigen van handelsondernemingen die in die zone gevestigd zijn en slechts via die zone toegankelijk zijn, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze onderneming uitmaakt. Meer concreet besliste het college enkel aan winkels die bederfbare voeding transporteren m.a.w. traiteurs één vrije doorgangskaart toe te kennen.
  • de voertuigen die gebruikt worden in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.

Bijkomend besliste het college van burgemeester en schepenen ook een kaart af te leveren voor:

  • meerderjarige personen die in de Vrasenestraat wonen, maar niet over een auto beschikken (in dit geval wordt er slechts één kaart afgeleverd per gezin)
  • meerderjarige personen die in de Vrasenestraat wonen, over een auto beschikken, maar geen garage hebben (in dit geval wordt er per voertuig dat ingeschreven is op de woonplaats in de Vrasenestraat een doorgangskaart afgeleverd).
Hoe? 

Al de aanvragen worden behandeld door de dienst mobiliteit. U bezorgt aan deze dienst:

  • voor de inwoners: een kopie van de identiteitskaart, een kopie van het inschrijvingsbewijs van de auto en de vermelding van uw adres.
  • voor de handelaars: een kopie van de identiteitskaart, een kopie van het inschrijvingsbewijs van de auto en een kopie van het bewijs van de handelszaak (bv. statuten).
  • voor huurders of eigenaars van een staanplaats/garage, een kopie van de identiteitskaart, een kopie van het inschrijvingsbewijs van de auto en het bewijs van de staanplaats/garage (bv.huurcontract).

Elke aanvraag zal individueel behandeld worden. Indien u in aanmerking komt, zal u een brief ontvangen, waarin staat vanaf wanneer u de vrije doorgangskaart kunt ophalen. De kaart moet persoonlijk door de aanvrager opgehaald worden.

Wat meebrengen? 

brief en/of identiteitskaart

Prijs? 

gratis

Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70