Sociaal Huis/OCMW

Alle activiteiten
apr
29
Vanaf 8 mei 2015 wijzigt de werkwijze voor de wachtdienst van de huisartsen.
apr
14

Jaarlijks valt ongeveer één op drie mensen ouder dan 65 jaar. In de woonzorgcentra hebben bijna alle bewoners een verhoogd valrisico. Er zijn verschillende oorzaken die een valpartij kunnen uitlokken: evenwichtsproblemen, een lage bloeddruk, slecht zicht, verkeerd schoeisel, onveilig gedrag en...