Tijdelijke verkeersmaatregelen

Perstraat

De Perstraat, gedeelte langs de E17 wordt in de week van 20 maart opnieuw geasfalteerd en wordt afgesloten voor alle verkeer. Deze werken duren 2 dagen. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.

Kromstraat

Vanaf 13 maart tot en met 31 maart 2017 zal de Kromstraat ter hoogte van het kruispunt met Zillebeek enkele dagen afgesloten worden voor alle verkeer omwille van nutswerken. De rest van de straat blijft bereikbaar voor bewoners. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.

Tijdelijke afsluting overwegen

Fluxys Belgium vernieuwt in 2017 de aardgasleiding tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. De bestaande leiding tussen Beveren en Zwijndrecht wordt vervangen door een nieuwe leiding tussen de Krijgsbaan en de KMO-zone Gasdam.
De werken starten op 6 maart. Daarbij vertrekt de aannemer vanuit Gasdam in Beveren en werkt in de richting van Zwijndrecht.
Tijdens die werken zal de Fluxys-leiding de Gentstraat, Appelstraat en Beekmolenstraat kruisen. Daar is het telkens nodig om de straat ten zuiden van de spoorweg tijdelijk af te sluiten om de sleuf te kunnen graven waarin de leiding wordt gelegd. De spoorwegovergangen zijn dan gesloten, maar nooit tegelijk. Elke straat zal 2 dagen afgesloten zijn voor de werken. Tijdelijk is er dus hinder voor het verkeer en worden verkeersomleidingen afgesproken met de politie en ter plaatse aangeduid.
Meer informatie over het project vindt u op: http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Fluxys%20nearby/CurrentLargeProjects/Zwijndrecht-Beveren/Zwijndrecht-Beveren.

Gemeenteplein Kallo

Wegens herstelwerken aan wegdek en voetpad zal het Gemeenteplein en een deel van de Hoog-Kallostraat worden afgesloten voor het verkeer tussen 13 maart en 17 maart 2017.
Omleiding langs de Gasthuisstraat – Scheldedijk – Kapeldijkstraat.
Voor het zwaar vervoer wordt er een omleiding voorzien langs de haven: Keetberglaan – Kwarikweg-Scheldedijk-Kapeldijkstraat

Ketenislaan en Steenlandlaan

Op 20 en 21 maart 2017 worden er verkeersdrempels geplaatst op de Ketenislaan en hiervoor wordt de Ketenislaan afgesloten.
Op 22 en 23 maart worden er verkeersdrempels geplaatst op de Steenlandlaan.
Er worden telkens omleidingen voorzien.

Kallosluis, Melselebrug (dokzijde)

Op donderdag 23 maart 2017 van 05.30u tot 22.30 u wordt de vergrendelingsarm gedemonteerd.
Het landverkeer wordt omgeleid via de Farnesebrug.
Bij opstaande Farnesebrug:
Het autoverkeer wordt omgeleid via sluisdeur 3 of 4. Maximum toegestane hoogte van voertuigen op de sluisdeur: 2,70 meter
Het vrachtverkeer kan via Beverentunnel, anders langere wachttijden mogelijk

Beekstraat

Voor het herstellen van een betonplaat in de Beekstraat in Vrasene worden er door de aannemer drie werkdagen gepland tussen 27/02/2017-17/03/2017.
De rijweg wordt afgesloten ter hoogte van de werfzone.
Er is een omleiding voorzien langs de Kolkstraat – Grote Kouterstraat - Steenbeekstraat

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Maandag 20 februari wordt de N451-Kieldrechtsebaan afgesloten ter hoogte van het kruispunt Rijkstraat-Priesteragiestraat. Het verkeer moet gedeeltelijk omrijden langs het havengebied. De werken aan het kruispunt duren, de weersomstandigheden in acht genomen, tot 20 maart.
Wat de huisvuilophaling betreft, blijft alles verlopen volgens uw afvalkalender. We willen u wel vragen om uw afval vroeger dan normaal buiten te zetten, d.w.z. de dag vóór de ophaling vóór 16 uur. De aannemer brengt alle vuilniszakken, containers en glasbakken naar een kruispunt waar de vuilniswagen kan komen. Nadien dient u zelf uw lege container en glasbak terug op te halen aan het kruispunt. Het is daarom heel belangrijk dat u uw huisnummer (en eventueel naam) op uw container en glasbak schrijft.

De bovenbouw van de Priesteragiestraat zal verder afgewerkt worden en vanaf de Pastoor Vynckestraat wordt gestart met de opbraak van de constructies in de zijbermen om de nutsmaatschappijen toe te laten de nieuwe leidingen te plaatsen en over te koppelen.
Ook in Zwaantje worden nieuwe nutsleidingen geplaatst.
Soms zal het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk zijn om vanaf de Kieldrechtsebaan de Priesteragiestraat én de Rijkstraat in te rijden.
Alle woningen blijven wel toegankelijk via de achterzijde van Rijkstraat en Priesteragiestraat. 

Er is een omleiding voorzien langs Schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.
1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.

Klaveren Aas

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op maandag 13 maart a.s. start aannemer VMB uit Verrebroek met werken in de Klaveren Aas.
De werken omvatten:
- het uitbreken van voetpaden en opritten tussen Klaveren Aas 2 en 42 en tussen 51 en 69
- het aanbrengen van nieuwe betonstraatstenen
- de aanleg van nieuwe groenstroken

Tijdens deze werken blijft plaatselijk verkeer steeds mogelijk.

Heraanleg oprijlaan tijdelijke parking

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Vanaf maandag 27 februari wordt de oprijlaan naar de tijdelijke grindparking 'Grote Markt', met ingang langs de Gravendreef, heraangelegd.
De klinkers worden vervangen door een toplaag in asfalt. Zo zal deze oprijlaan ook tijdens de werken van het nieuw te bouwen admininstratief centrum blijven standhouden.

Ook zal als proefproject in de hoek van de grindparking, daar waar de oprijlaan toekomt, een zone met grindrasters worden aangelegd.  Deze grindrasters zouden op termijn putvorming in de parking moeten voorkomen.

De werken van de oprijlaan en de grindrasters worden zoveel mogelijk simultaan uitgevoerd om de hinder voor de parkinggebruikers zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Gedeelte Zuidelijke parallelweg E34 afgesloten

Voor de levering en plaatsing van windturbines zal er een gedeelte van de Zuidelijke Parellelweg E34 (Polderstraat-Muidam) afgesloten worden voor het verkeer van 20 februari 2017 tot 31 mei 2017.
Er zal ook af en toe hinder zijn door uitzonderlijk vervoer => levering onderdelen windturbines (worden geleverd via de E34 - viaduct Vrasene -Zuidelijke Parallelweg E34 (Google=Duikeldam)richting Beveren-Muidam tot aan Drieboomkensstraat.
Lokaal wordt er een omleiding aangegeven.

Heraanleg Klapperstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op maandag 5 september is de heraanleg van de Klapperstraat gestart.  Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden deze werken in verschillende fases uitgevoerd.
De werken zullen vermoedelijk duren tot juni 2017.

Fase 2 - start 23 januari

  • Werken vanaf en inclusief 2e ingang naar sporthal (dichtst bij de Bijlstraat) t.e.m. kruispunt Vogelenzang.

Bewoners van de Vogelenzang blijven bereikbaar via de Sint-Martenslaan. De paaltjes daar zullen verwijderd worden.
Voor beide richtingen moet volgende omleiding gevolgd worden: Klapperstraat - Lindenlaan - P. Steenssensstraat - Bijlstraat - N70.
Kruispunt Meerminnendam - Donkvijverstraat - Klapperstraat zal dan terug open zijn.

UPDATE 13-03-2017: Na de afronding van de tweede fase in de Klapperstraat, start de aannemer eerstdaags met de werken in de Vogelenzang. Daarbij wordt eerst de bestaande verharding opgebroken om vervolgens te starten met de aanleg van de nieuwe riolering.
Tijdens deze werken wordt een optimale bereikbaarheid voor voetgangers gegarandeerd. Zo is sinds enkele maanden de Vogelenzang al bereikbaar via de Sint-Martenslaan. Deze passage zal tijdens het verdere verloop van de werken ook open blijven.
Naast de werken in de Vogelenzang wordt ook het kruispunt van de Klapperstraat met de Donkvijverstraat en de Meerminnendam opgebroken om de nieuwe betonverharding aan te brengen. Om dit te kunnen realiseren zal het kruispunt tot 5 april afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Om ook hier de bereikbaarheid te garanderen zal het kruispunt Klapperstraat – Vogelenzang worden opengesteld voor verkeer. Het sportcomplex is bereikbaar via de Bijlstraat. De bewoners van de Meerminnendam kunnen hun woning dan bereiken via de parking van het sportcomplex.

Omleiding De Lijn 83

De halte "Vinkendam" wordt niet bediend.

  • Richting Antwerpen LO
    normale reisweg blijft mogelijk
  • Richting Kallo
    normale reisweg tot kruispunt met de N70/Bijlstraat > Albert Panisstraat > Pastoor Steenssensstraat > Lindenlaan > Klapperstraat > verder de normale reisweg.

Volgende fases
De volgende fases zijn afhankelijk van de nutsleidingen en zullen later meegedeeld worden.

Het laatste nieuws over deze werken lees je op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/werkenklapperstraat/