Tijdelijke verkeersmaatregelen

Asfaltering in Verrebroekstraat

Van zaterdag 23 (vanaf 06.00u) en zondag 24 september (tot 20.00u) worden de rijbaan van de Verrebroekstraat, komende van de E34, geasfalteerd. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten.
Komende van Verrebroek is er een omleiding voorzien via Aven Ackers en Schoorhavenweg, richting Haven en E34. Richting Verrebroek blijft het verkeer mogelijk.

Werken in Bosdamlaan

(Contactpersoon: Gwen De Bock - TDW - 0470 23 25 14 of 03 750 18 06)

Op donderdag 21 september start aannemer Stoop Projects met werken in de Bosdamlaan. Deze werken zullen een 30-tal dagen in beslag nemen. De werken omvatten:

  • de aanleg van nieuwe voetpaden, opritten, boordstenen en goten
  • de heraanleg van groenstroken en het vervangen van 5 bomen

De werken situeren zich tussen de Lijsterbessen- en Hof ter Wellelaan en tussen de Vuurkruisenlaan en het spoor. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk. 

Spoorwerken overweg Vendoornstraat

Ter hoogte van de spooroverweg van de Vendoornstraat zijn er op zondag 24 september van 6 tot 14 uur vernieuwingswerken van de rails op spoorlijn 10 (Antwerpen-Waaslandhaven). De overweg wordt tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding is voorzien via de Krijgsbaan, Grote Baan, Snoeckstraat, Fortstraat.

Zaveldam afgesloten

Van 4 tot 29 september is de Zaveldam ter hoogte van de spoorbrug afgesloten voor kabel- en sleufwerken. Een plaatselijke omleiding is voorzien. Doorgang voor fietsers blijft mogelijk.  

Werken in Vossekotstraat

Vanaf 28 augustus zijn er in de Vossekotstraat (Sint-Niklaas) wegenwerken. De werken zullen 2 maanden duren. Richting Haasdonk, van de Vossekostraat naar Haasdonk, is er enkele richting ingevoerd. Het andere verkeer wordt via de E17 naar Sint-Niklaas omgeleid.

Aanleg rotonde aan kruispunt Klapperstraat - Lindenlaan

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)
Maandag 28 augustus starten de werken voor de aanleg van de nieuwe rotonde aan het kruispunt Klapperstraat–Lindenlaan. Daarvoor wordt het hele kruispunt afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van tijdelijke paden in steenslag.
Na de opbraak van het kruispunt zal in week 36 (4 tot 10/9) en 37 (11 tot 17/9) het nieuwe kruispunt vorm krijgen. Na het betonneren van de rotonde moet het beton 28 dagen uitharden.
Op hetzelfde moment wordt het verlengde van de Klapperstraat (het deel tussen de Donkvijver- en de Glazenleeuwstraat) voorzien van een nieuwe asfaltlaag.
Op 11 september wordt eerst afgefreesd om dan gedurende twee dagen de bestaande infrastructuur aan te passen. Tijdens deze werken is de straat nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer, maar geldt wel een parkeerverbod. De opritten van de bewoners zijn tijdens deze werken nog bereikbaar.
Eind week 37 wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Dan is de hele straat niet toegankelijk voor verkeer. De dag na het asfalteren wordt de straat terug opengesteld voor plaatselijk verkeer.

Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid via de Kleine Kromstraat-Glazenleeuwstraat Beveren. Het stuk Glazenleeuwstraat en Yzerhand wordt éénrichtingsverkeer met rijrichting centrum en de Koben Geertsstraat ook éénrichting maar rijrichting weg van het centrum.
Beide straten zijn onvoldoende breed om die intensiteit aan verkeer in beide richtingen toe te laten.

Burggravenstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Maandag 29 mei begonnen de werken in de Burggravenstraat.

  • In de week van maandag 29 mei t.e.m. vrijdag 2 juni werd de omleggingssignalisatie geplaatst, de werfzone afgezet, de rijbaan opgebroken, de bemaling geplaatst en de buizen en putten aangevoerd.
  • Vanaf dinsdag 6 juni werd dan gestart met de rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 80 met daaropvolgend het aaneensluiten van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.
  • Na het bouwverlof, d.w.z. 1 augustus zal er worden verder gedaan met de huisaansluitingen. Wanneer deze voltooid zijn, begint men met het gieten van de goten en de boordstenen. Daarna worden de voetpaden en de opritten aangelegd en hierna de rijweg.

Omwille van het vele doorgaande verkeer is er beslist om de straat ter hoogte van de huisnummers 36 en 47 te knippen. Doorgaand verkeer in de straat zal niet meer mogelijk zijn.
Vermoedelijke einddatum van de werken is vóór het kerstverlof 2017.

Fluxys Belgium vernieuwt zijn aardgasleidingnet: verkeershinder aan spoorwegovergangen in Melsele

Fluxys Belgium vernieuwt in 2017 de aardgasleiding tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. De bestaande leiding tussen Beveren en Zwijndrecht wordt vervangen door een nieuwe leiding tussen de Krijgsbaan en de KMO-zone Gasdam. Op het grondgebied van Beveren loopt de nieuwe leiding nagenoeg parallel met de spoorlijn Antwerpen – Gent, onder of parallel met het geplande fietspad.

De werken startten op 6 maart. Daarbij vertrekt de aannemer vanuit Gasdam in Beveren en werkt in de richting van Zwijndrecht. Daarbij schuift de werf als een trage trein langs zijn tracé.

Tijdens die werken zal de Fluxys-leiding de Gentstraat, Appelstraat en Beekmolenstraat kruisen. Daar is het telkens nodig om de straat ten zuiden van de spoorweg tijdelijk af te sluiten om de sleuf te kunnen graven waarin de leiding wordt gelegd. De spoorwegovergangen zijn dan gesloten, maar nooit tegelijk. Elke straat zal 2 dagen afgesloten zijn voor de werken. Tijdelijk is er dus hinder voor het verkeer en worden verkeersomleidingen afgesproken met de politie en ter plaatse aangeduid.

Meer informatie over het project vindt u op:
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Fluxys%20nearby/CurrentLargeProjects/Zwijndrecht-Beveren/Zwijndrecht-Beveren
Uiteraard probeert de aannemer de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.

1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.

Boerenkrijglaan

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op woensdag 20 september 2017 start aannemer Hertsens uit Burcht met werken in de Boerenkrijglaan.

De werken omvatten:

- aanleg van nieuwe voetpaden, opritten, boordstenen en goten
- in de groenstroken worden nieuwe bomen geplant
- aanbrengen van nieuwe toplaag op de rijbaan.

Deze werken zullen ongeveer 25 werkdagen duren.

Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer steeds mogelijk.