Tijdelijke verkeersmaatregelen

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Maandag 20 februari wordt de N451-Kieldrechtsebaan afgesloten ter hoogte van het kruispunt Rijkstraat-Priesteragiestraat. Het verkeer moet gedeeltelijk omrijden langs het havengebied. De werken aan het kruispunt duren, de weersomstandigheden in acht genomen, tot 10 maart.

De bovenbouw van de Priesteragiestraat zal verder afgewerkt worden en vanaf de Pastoor Vynckestraat wordt gestart met de opbraak van de constructies in de zijbermen om de nutsmaatschappijen toe te laten de nieuwe leidingen te plaatsen en over te koppelen.
Ook in Zwaantje worden nieuwe nutsleidingen geplaatst.
Soms zal het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk zijn om vanaf de Kieldrechtsebaan de Priesteragiestraat én de Rijkstraat in te rijden.
Alle woningen blijven wel toegankelijk via de achterzijde van Rijkstraat en Priesteragiestraat. 

Er is een omleiding voorzien langs Schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.
1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.

Klaveren Aas

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op maandag 6 maart a.s. start aannemer VMB uit Verrebroek met werken in de Klaveren Aas.
De werken omvatten:
- het uitbreken van voetpaden en opritten tussen Klaveren Aas 2 en 42 en tussen 51 en 69
- het aanbrengen van nieuwe betonstraatstenen
- de aanleg van nieuwe groenstroken

Tijdens deze werken blijft plaatselijk verkeer steeds mogelijk.

Heraanleg oprijlaan tijdelijke parking

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Vanaf maandag 27 februari wordt de oprijlaan naar de tijdelijke grindparking 'Grote Markt', met ingang langs de Gravendreef, heraangelegd.
De klinkers worden vervangen door een toplaag in asfalt. Zo zal deze oprijlaan ook tijdens de werken van het nieuw te bouwen admininstratief centrum blijven standhouden.

Ook zal als proefproject in de hoek van de grindparking, daar waar de oprijlaan toekomt, een zone met grindrasters worden aangelegd.  Deze grindrasters zouden op termijn putvorming in de parking moeten voorkomen.

De werken van de oprijlaan en de grindrasters worden zoveel mogelijk simultaan uitgevoerd om de hinder voor de parkinggebruikers zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Gedeelte Zuidelijke parallelweg E34 afgesloten

Voor de levering en plaatsing van windturbines zal er een gedeelte van de Zuidelijke Parellelweg E34 (Polderstraat-Muidam) afgesloten worden voor het verkeer van 20 februari 2017 tot 31 mei 2017.
Er zal ook af en toe hinder zijn door uitzonderlijk vervoer => levering onderdelen windturbines (worden geleverd via de E34 - viaduct Vrasene -Zuidelijke Parallelweg E34 (Google=Duikeldam)richting Beveren-Muidam tot aan Drieboomkensstraat.
Lokaal wordt er een omleiding aangegeven.

Appelstraat afgesloten

Vanaf 25 februari 2017 vanaf 22 u tot 26 februari 2017 om 6 u worden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de overweg in de Appelstraat.
Daardoor is de Appelstraat afgesloten.
Er is een omleiding voorzien langs de Breestraat-Gentstraat-Ijzerstraat-Spoorweglaan-Beekmolenstraat–Dweerse Kromstraat–Puiput.

Kloosterstraat afgesloten

Op 9 maart 2017 wordt de Kloosterstraat afgesloten tussen 7 en 12 uur omwille van het afbreken van een bouwkraan (bouwwerf
Kloosterstraat 41-47).
Plaatselijk wordt er een omleiding voorzien.

Verrebroekstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

In de Verrebroekstraat, tussen rond punt en de oprit E34, is in de richting van de E34 een betonplaat gebroken. Dit zal hersteld worden in het weekend van 25-26 februari. Dit betekent dat het verkeer over één rijstrook moet. Het beurtelings passeren van het verkeer wordt geregeld door middel van verkeerslichten.

Heraanleg Klapperstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op maandag 5 september is de heraanleg van de Klapperstraat gestart.  Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden deze werken in verschillende fases uitgevoerd. Een visuele voorstelling vind je hier.
De werken zullen vermoedelijk duren tot juni 2017.

Fase 2 - start 23 januari

  • Werken vanaf en inclusief 2e ingang naar sporthal (dichtst bij de Bijlstraat) t.e.m. kruispunt Vogelenzang.

Bewoners van de Vogelenzang blijven bereikbaar via de Sint-Martenslaan. De paaltjes daar zullen verwijderd worden.
Voor beide richtingen moet volgende omleiding gevolgd worden: Klapperstraat - Lindenlaan - P. Steenssensstraat - Bijlstraat - N70.
Kruispunt Meerminnendam - Donkvijverstraat - Klapperstraat zal dan terug open zijn.

UPDATE 24-02-2017: Deze week is de aannemer gestart met de werken aan de ringgracht rond het atletiekplein inclusief de aanpassing van alle verbindingen en afvoeren.
Deze werken duren ± 2 maanden en moeten zorgen voor een verbeterde afwatering van dit gebied.
In de Klapperstraat worden volgende week de lijnvormige elementen van fase 2 aangebracht. Vanaf 2 maart kan dan gestart worden met de onderlaag asfalt en aansluitend de aanleg van de voetpaden.
Na het afwerken van fase 2 start de aannemer met de opbraak van het kruispunt met de Donkvijverstraat.
Gelijktijdig met de werken aan dit kruispunt zal gestart worden met fase 3 van de Klapperstraat: het stukje Vogelenzang.

Omleiding De Lijn 83

De halte "Vinkendam" wordt niet bediend.

  • Richting Antwerpen LO
    normale reisweg blijft mogelijk
  • Richting Kallo
    normale reisweg tot kruispunt met de N70/Bijlstraat > Albert Panisstraat > Pastoor Steenssensstraat > Lindenlaan > Klapperstraat > verder de normale reisweg.

Omleiding De Lijn

Volgende fases
De volgende fases zijn afhankelijk van de nutsleidingen en zullen later meegedeeld worden.

Het laatste nieuws over deze werken lees je op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/werkenklapperstraat/