Werken

Werken Glazenleeuwstraat

Maandag 20 november start de aannemer met werken in de Glazenleeuwstraat. Deze situeren zich tussen het kruispunt Glazenleeuwstraat – Klapperstraat en inkom begraafplaats.
De werken omvatten:

  • affrezen van de asfaltlaag en plaatselijk herstellen van goten en boordstenen op 20 november
  • aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag op dinsdag 21 november
  • plaatsen belijning ( fietssuggestiestrook , zebrapaden … ) op woensdag 22 november

Omwille van ongunstige weersomstandigheden kan deze planning steeds worden gewijzigd.
Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk. Alleen wanneer de nieuwe toplaag asfalt wordt gelegd is er geen verkeer mogelijk. Het doorgaand verkeer wordt dan omgeleid.
De bewoners van de wijk “Drie Lindekens“ kunnen tijdens de werken hun woning bereiken via de Kleine Kromstraat. Daar worden tijdelijk enkele paaltjes verwijderd.

Renovatie Gerard Van Gervenstraat

De Gerard van Gervenstraat krijgt een opknapbeurt. De werken zullen ongeveer ongeveer een 20-tal werkdagen in beslag nemen. Meer info.

Renovatie Sint-Sebastiaanstraat en Gildestraat

De Sint-Sebastiaanstraat en Gildestraat wordt heraangelegd. De werken zullen ongeveer een 35-tal werkdagen in beslag nemen. Meer info.

Heraanleg Vossekotstraat

De werken in de Vossekoststraat in Sint-Niklaas,  tussen Beeldstraat en Krekelstraat, worden beëindigd op woensdag 15 november.

Aanleg van voetpaden in Haagmolenstraat en opritten in de Snoeckstraat

Op 16 november start de aannemer met de aanleg van voetpaden en opritten in de Haagmolen- en de Snoeckstraat. De werken zullen ongeveer 3 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Voor de werken in de Haagmolenstraat dient de straat te worden afgesloten voor het verkeer. Lokale bewoners kunnen wel hun woning bereiken.
Voor de werken in de Snoeckstraat is doorgaand verkeer mogelijk via afwisselende doorgang.

Asfalteringswerken in Boerenkrijglaan

Op woensdag 8 november vanaf 7 uur krijgt de Boerenkrijglaan een nieuwe asfaltlaag. De straat is van 8/11 om 7u. tot 9/11 12 u. niet toegankelijk voor het verkeer. De voetpaden blijven steeds bereikbaar. Meer info.

Herstellingswerken in Brandstraat

Van 6 tot 24 november zal een gedeelte van de rijbaan in de Brandstraat, tussen Mosselbank en Windmolenstraat, hersteld worden. 

Burggravenstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Maandag 29 mei begonnen de werken in de Burggravenstraat.

  • In de week van maandag 29 mei t.e.m. vrijdag 2 juni werd de omleggingssignalisatie geplaatst, de werfzone afgezet, de rijbaan opgebroken, de bemaling geplaatst en de buizen en putten aangevoerd.
  • Vanaf dinsdag 6 juni werd dan gestart met de rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 80 met daaropvolgend het aaneensluiten van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.
  • Na het bouwverlof, d.w.z. 1 augustus zal er worden verder gedaan met de huisaansluitingen. Wanneer deze voltooid zijn, begint men met het gieten van de goten en de boordstenen. Daarna worden de voetpaden en de opritten aangelegd en hierna de rijweg.

Omwille van het vele doorgaande verkeer is er beslist om de straat ter hoogte van de huisnummers 36 en 47 te knippen. Doorgaand verkeer in de straat zal niet meer mogelijk zijn.
Vermoedelijke einddatum van de werken is vóór het kerstverlof 2017.

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.

1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.