Crisiscommunicatiesysteem BE-Alert

Beveren heeft heel wat risicofactoren op haar grondgebied die een mogelijke noodsituatie kunnen veroorzaken. Het Beverse gemeentebestuur vindt het daarom uiterst belangrijk om naast de sirenes van de Civiele Bescherming over een efficiënt crisiscommunicatiesysteem te beschikken dat toelaat om bij eventuele noodsituaties inwoners te alarmeren via de klassieke vaste lijn of via mobiele telefoon.

Met het crisiscommunicatiesysteem BE-Alert kan de burgemeester in eventuele noodsituaties een ingesproken bericht of sms sturen naar betrokken inwoners die met hun telefoonnummer in onze databank zitten. Het is de bedoeling om via deze weg inwoners te alarmeren en door te verwijzen naar extra informatiebronnen. We verzamelden via diverse kanalen heel wat vaste telefoonnummers, maar inwoners kunnen ons helpen door de databank extra te verrijken met gsm-nummers en persoonlijke gegevens.

Klik hier om uw gsm-nummer en andere relevante contactgegevens door te mailen.