Adviesraden

Beveren heeft een aantal adviesraden die het bestuur adviseren over allerlei thema’s. Adviesraden zijn ook inspraakraden voor u als burger. U wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. In sommige gevallen kunt u ook als geïnteresseerde burger lid worden.