Belastingen en retributies

Hieronder vindt u een overzicht van de belastings- en retributiereglementen, geldig vanaf 1 januari 2014.