Archief

De archiefdienst van de gemeente bewaart en beheert alle archieven die aan de zorgen van de gemeente Beveren zijn toevertrouwd. Dat zijn in eerste instantie de bestuurlijke en administratieve archieven van de gemeente Beveren en haar deelgemeenten, maar ook enkele verenigings- en persoonsarchieven. Het omvangrijke familiearchief Archief de Bergeyck berust in het kasteel Cortewalle. Tenslotte verzorgt de archiefdienst ook het beheer van een uitgebreide collectie archief en documentatie rond het fort Liefkenshoek te Kallo, een uitgebreide fotoverzameling (Eximius) en het Gemeentelijk Kunstpatrimonium.

De archiefstukken zijn raadpleegbaar in de leeszaal volgens de geldende wet- en decreetgeving en voor zover ze geen inbreuk plegen op de wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer.

Gemeentearchief Beveren

Archief De Bergeyck

Documentatiecentrum Liefkenshoek

Gemeentelijk Kunstpatrimonium.