Archievenoverzicht Archief de Bergeyck

Het deelarchief van de familie Goubau (inventaris)

Het deelarchief van de familie de Brouchoven de Bergeyck

Het deelarchief van de familie Bouwens (inventaris)

Het deelarchief van de familie Helman (inventaris)

Het deelarchief van de familie de Visscher de Celles (inventaris)

Het archiefbestanddeel Sint-Paulusseminarie Gent (inventaris)

Een collectie foto’s betreffende het kasteel, haar bewoners en archiefvormers