Inventarissen Archief de Bergeyck


Carine Goossens, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief Goubau, VUB, 2001, 2 delen.

Veronique Bonkoffsky, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief Helman, Beveren, 2005, 2 delen.

Carine Goossens, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief Bouwens, Beveren, 2005, 2 delen.

Stefanie Audenaert, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het archiefbestanddeel Sint-Paulusseminarie, VUB, 2005, 1 deel.

Stefanie Audenaert, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief de Visscher de Celles, Beveren, 2006, 2 delen.

Carine Goossens, Het familiearchief de Bergeyck. Inventaris van de bescheiden uit het deelarchief de Brouchoven de Bergeyck, Beveren, 2011, 2 delen.