Publicaties Archief de Bergeyck

Master- en doctoraatsverhandelingen

Joris Smeets, James Dormer 1708-1758, KUL, 2002

Eva Louwette, Joanna Theresia Goubau (1710-1781) en dochter. Een blik in de leefwereld van twee achttiende-eeuwse dames, KUL, 2002

Koen De Vlieger- De Wilde, Adellijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Maria Livina de Beer, graaf en gravin van Bergeyck (ca 1685-1740), KUL, 2003

Nele Mechelmans, Jacob Albert Dormer. Van verwende puber tot eenzame man, KUL, 2004

Joke Plets, Een wandeling door het leven van de edelman Petrus Philippus de Brouchoven de Bergeyck (1729-1807), KUL, 2004

Stefanie Audenaert, Nicolaas Josephus (1691-1765) en Petrus Philippus de Brouchoven (1729-1807). Bezitsopbouw, materiële en sociale leefwereld van twee generaties de Bergeyck in de achttiende eeuw, UGent, 2004


Koen Verstraeten, Migratie van de Noordelijke naar de Zuidelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw. Gerard van Vilsteren: van telg uit een ‘vuil en riddermatigh gheslact’ in Zwolle tot baron van Laarne, UGent, 2004


Klara Hermans, Het mechanisme van een Antwerps adellijk huishouden, James Dormer - Joanna Theresia Goubau, huishoudjournalen 1738 – 1765, KUL, 2005

Celine De Vliegher, Het onderwijs bij de adel als statusbestendigend medium. Een casestudie van de familie Goubau 1646-1811, UGent, 2008

Eelco Nagelsmit, Art and Patronage at the Brussels Beguinage during the Counter Reformation (ca. 1610-1640), Leiden, 2008

Tijl Vanneste, Commercial Culture and Merchant Networks: Eighteenth-Century Diamond Traders in Global History, European University Institute, 2009 (publicatie voorzien in 2011)

Publicaties
Koen De Vlieger- De Wilde, Adellijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Maria Livina de Beer, graaf en gravin van Bergeyck (ca 1685-1740), Verhanelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, nieuwe reeks nr. 16, Brussel, 2005, 192 p.

Sofie Onghena, Blauw bloed en confituur. Verborgen recepten van ‘moderne’ adellijke eetcultuur, FOST-studies, Alphen aan de Maas, 2006, 110 p.

Artikels
K. De Vlieger-De Wilde, ‘Un pain pour le chocolat’: het dienstpersoneel van de graaf en de gravin van Bergeyck (ca 1685-1740), in: R. Vermeir en G. Marnef (eds.), Adel en macht. Politiek, cultuur, economie, Maastricht, 2004, pp. 103-130

K. De Vlieger-De Wilde, Shoppen in Den Blauvoet: de huishoudjournalen van Livina de Beer, gravin van Bergeyck (ca. 1685-1740), in: De Standaard Magazine, 21 februari 2004

K. De Vlieger-De Wilde, Adellijke consumptie en levensstijl: een terreinverkenning aan de hand van de huishoudjournalen van Livina de Beer, gravin van Bergeyck (ca 1685-1740), in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3, 2004

C. Goossens, Portret van Isabella Maria Goubau (1707-1742), in: Het Land van Beveren, jg. XLVII, 2004, nr. 2, pp. 65-76

C. Goossens, Barbara Francisca Goubau, een onopvallende persoonlijkheid? in: Het Land van Beveren, jg. XLVII, nr. 4

C. Goossens, De familie Goubau van Beveren (ca. 1650-1781), in: Vlaamse Stam, december 2004

S. Audenaert, Aegidius Franciscus de Gottignies. Jezuïet, geleerde en homo universalis, in: Het Land van Beveren, 2007, L, nr. 4, pp. 544-560

R. Willems, Het hondenhok van kasteel Cortewalle en deken Leopold Sturm, in: Het Land van Beveren, 2008, LI, nr. 1, pp. 46-48

S. Audenaert, Cortewalle hersteld in volle glorie, in: Het Land van Beveren, 2008, LI, nr. 1, pp. 37-45

C. Goossens, Uniek Aubussontapijt van Cortewalle in unieke klimaatkist, in: Het Land van Beveren, 2008, LI, nr.2, pp. 66-73


R. Van Daele, Florimond de Brouchoven de Bergeyck, in: Het Land van Beveren, 2008, LI, nr. 3, pp. 130-173

C. Goossens, Adellijk leven in het Waasland: een inkijk in het dagelijkse leven van Joanna Theresia Goubau (1710-1781) en James Dormer (1708-1758) op het kasteel Cortewalle te Beveren, in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 2008, deel 111, pp. 41-61 (overdruk)

S. Audenaert en C. Goossens, De smaak van zoet op Cortewalle. Dessertcultuur bij de families Goubau, Dormer en Bergeyck (eind zeventiende-begin twintigste eeuw), in: Danielle De Vooght, Sofie Onghena en Peter Scholliers (eds.), Van Pièce Montée tot Pêche Melba: een geschiedenis van het betere nagerecht, VUB Press, 2008, pp. 59-72