Documentatiecentrum Liefkenshoek

Op de strategische kruising van de Scheldedijk en de dijk tussen de Doel- en de Sint-Annapolder, bouwden de opstandige Nederlandse gewesten in 1579 het fort Liefkenshoek ter bescherming van de stad Antwerpen tegen het oprukkende Spaanse leger. Het fort kende in de loop van de eeuwen een bewogen geschiedenis. Vandaag is dit Europees erfgoed van formaat eigendom van de gemeente Beveren, die er een Bezoekers- en Belevingscentrum inrichtte. In het gemeentearchief staat een uitgebreide collectie archiefdocumenten, kaarten en plannen, foto’s en publicaties over het fort Liefkenshoek en de Tachtigjarige Oorlog ter beschikking van de geïnteresseerden.

Archieven- en collectie-overzicht

Inventarissen

Nieuws

Links