Publicaties Gemeentearchief Beveren

Publicaties van onderzoekers die ook van archieven die berusten in het Gemeentearchief Beveren en het Archief de Bergeyck gebruik hebben gemaakt:

H. De Looze, Toen den Duitsch kwam. Het Waasland tot de Duitse bezetting (augustus-oktober 1914), deel I, KOKW, 2013

M. Buise, Schapers en schapen, schorren en polders, De Vier Ambachten, 2013

H. Liebaut, Het orangisme in het Waasland en in het bijzonder in de steden Lokeren en Sint-Niklaas, Gent, 2013

R. Willems, Woonzorgcentrum De Notelaar Beveren, Beveren, 2012

J.J. Goedbloed, Noordzee Northsea 1953, Ouwerkerk, 2012

K. Papin (red), AZ Nikolaas, Sint-Niklaas, 2012

W. Van Hoorick, Van Hoorick, een familieverhaal van vijf eeuwen, 2010

Ook de medewerkers van het Gemeentearchief en het Archief de Bergeyck verlenen af en toe hun medewerking aan historische publicaties:

J.J.B. Kuipers, De Staats-Spaanse linies. Monumenten van conflict en cultuur, Vlissingen, 2013

B. Ooghe, C. Goossens, Y. Segers (red), Van Brouck tot Dijckagie. Vijf eeuwen Wase polders, Sint-Niklaas, 2012

R. Willems en C. Goossens, Cortewalle, Tielt, 2011

Philip Verheyen 1648-1710, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van 300 jaar overlijden van Philip Verheyen i.s.m. Verheyencomité Verrebroek en Erfgoedcel Waasland, Beveren, 2010

Waasland-in-stukken, catalogus van de gelijknamige tentoonstelling naar aanleiding van 10 jaar Waas Archiefoverleg van 3 tot 25 oktober 2009 in het kasteel Cortewalle te Beveren i.s.m. Erfgoedcel Waasland en provincie Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaas, 2009