Gemeentelijk Kunstpatrimonium

De gemeente Beveren is eigenaar van een vrij omvangrijke collectie kunstwerken van bij Beveren betrokken kunstenaars. Het gaat hoofdzakelijk om schilderijen en grafische werken uit de negentiende en twintigste eeuw die een mooi coherent beeld vormen van de toenmalige Beverse artistieke scène. Ronkende namen als Albert Ciamberlani, Jos Hendrickx, Piet Staut, Ward De Dobbelaere, … zijn in de collectie sterk vertegenwoordigd.

Het gemeentearchief Beveren beheert deze verzameling kunstwerken. Ze is door alle geïnteresseerden digitaal te raadplegen op de website Erfgoedinzicht