Genealogisch Onderzoek


Ben je op zoek naar je familiegeschiedenis of vraag je je af wie je grootouders waren? De archiefdienst biedt je een aantal hulpmiddelen aan om die personen terug te vinden zoals de registers van de Burgerlijke Stand en de parochieregisters.

De registers van de Burgerlijke Stand

Sinds 1797 wordt bij elke aangifte van een geboorte, een huwelijk of een overlijden een akte aangemaakt door de gemeentelijke diensten. De akten worden jaarlijks gebundeld in registers en zijn toegankelijk door de alfabetische indices op naam.

Wenst u de registers van de Burgerlijke Stand te consulteren?

Hou er dan rekening mee dat de huidige wetgeving een beperking oplegt. De gegevens ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. De gegevens jonger dan 100 jaar daarentegen zijn niet openbaar.

Raadpleging van registers ouder dan 100 jaar (1797 – 1913)

Deze registers zijn vrij te raadplegen. Sinds 2007 zijn alle registers van de burgerlijke stand digitaal raadpleegbaar op de leesschermen in de leeszaal.
De leeszaal en de leeszaalcomputers zijn toegankelijk elke werkdag van 08.30u tot 12.30u. en woensdagnamiddag van 13.30u. tot 17.00u., na reservatie.

Een afschrift van een geboorte-, huwelijks-, of overlijdensakte ouder dan 100 jaar kan verkregen worden op de volgende manieren: u kan zelf de opzoeking uitvoeren op onze leeszaalcomputers of u dient een aanvraag in bij het Gemeentearchief. Tel. 03 750 17 52 of archiefdienst [at] beveren [dot] be)

Voor deze dienstverlening gelden de volgende tarieven

Raadpleging van registers jonger dan 100 jaar (vanaf 1914)

Uit deze registers kan u enkel een uittreksel krijgen na de indiening van een schriftelijke of telefonische aanvraag op de dienst Burgerlijke Stand (Tel. 03 750 17 00 of burgerlijke [dot] stand [at] beveren [dot] be)

Bij uw aanvraag levert u het rechtsgeldig bewijs dat u de inlichting aanvraagt in één van de volgende hoedanigheden: als particulier op wie de akte betrekking heeft, als de (overlevende) echtgeno(o)te, als de wettelijke vertegenwoordiger, als verwante in de rechte lijn (stijgend of dalend) of als erfgenaam.

Indien u geen verwantschap in rechte lijn kan aantonen en toch de inzage van deze registers wenst in het kader van stamboomonderzoek, moet u steeds aan de dienst Burgerlijke Stand en/of aan de archiefdienst een toelating van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde voorleggen. Deze toelating kan u verkrijgen na een schrijven aan de voorzitter op het volgende adres: justitieplein 1, 9200 Dendermonde.

De Bevolkingsregisters

Sinds 1846 werd iedere minderjarige en meerderjarige op een bepaald adres gehuisvest genoteerd in het bevolkingsregister. Aan de hand van deze registers krijgt men een beeld van de samenstelling van het gezin, de eventuele aanwezigheid van inwonend personeel, het beroep van de bewoners en de eventuele verhuizingen.

Raadpleging bevolkingsregisters

Deze registers zijn niet openbaar volgens KB. van 16 JULI 1992

De Parochieregisters

De parochieregisters zijn te vergelijken met de registers van de burgerlijke stand. Het verschil is echter dat deze registers werden bijgehouden door de geestelijkheid en niet door de gemeentelijke diensten. Het zijn dus de doopsels (i.p.v. geboorten), de huwelijken en de begrafenissen (i.p.v. overlijdens) die werden geregistreerd.

De originele registers worden bewaard in het Rijksarchief, afdeling Beveren Waas, Kruibekesteenweg 39 bus 1, 9120 Beveren.

Het gemeentearchief beschikt evenwel over de originele indexen van

Doel (1671 – 1797) – Haasdonk (1568 – 1797) – Kallo – Melsele – Verrebroek – Vrasene.

Het gemeentearchief beschikt enkel over de parochieregisters van Melsele. (1605 – 1796)

Raadpleging van de Parochieregisters van Melsele

De registers van Melsele worden digitaal ter beschikking gesteld via de leeszaalcomputers. Op deze manier worden de originele registers beschermd tegen eventuele schade door veelvuldig gebruik.

Voor deze dienstverlening gelden de volgende tarieven.