Brandweer

Dringende hulp: 100 of 112

De brandweerkazerne is permanent open.  Voor de administratieve diensten gelden aparte openingsuren.

Brandweer Beveren maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van de Hulpverleningszone Waasland en heeft als centrale doelstelling het continu beschermen van mensen, dieren, goederen en milieu tegen brand, ongevallen en natuurgeweld en dit in een werkomgeving waarin snelheid, professionalisme en klantgerichtheid centraal staan.

Daarnaast heeft de brandweer ook een preventieve opdracht. Daarmee wil ze maatregelen treffen om brand te voorkomen en te beperken, de gevolgen ervan minimaliseren en een veilige evacuatie van de aanwezige personen optimaliseren. Ook de veiligheid van de brandweermannen bij een mogelijke interventie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Een overzicht van de tarieven die worden aangerekend bij interventies vindt u hier.