Juridische dienst, patrimonium en verzekeringen

U kan beroep doen op de gemeentelijke dienst verzekeringen indien u lichamelijke of stoffelijke schade lijdt tengevolge van een feit waarvoor u het gemeentebestuur aansprakelijk kan stellen.

De juridische dienst verleent enkel juridisch advies aan gemeentediensten. Voor kosteloos juridisch advies kan u, na afspraak, terecht bij het Sociaal Huis, op het nummer 03/750 46 00.

De juridische dienst staat in voor de opmaak van contracten (uitgezonderd aankoop en verkoop) met betrekking tot onroerende goederen waarbij de gemeente partij is.

Noodzakelijke informatie te bezorgen na een schadegeval

 • Uw gegevens 
  Naam, adres, telefoonnummer

 • Locatie van het schadegeval
  Omschrijf zo precies mogelijk: op voetpad, fietspad, op de weg, welke straat, welke kant van de weg, rijrichting, huisnummer, …

 • Aard van de schade 
  Lichamelijk of materiële schade

 • Omschrijving + oorzaak van het schadegeval
  Een geschreven verslagje van de feiten met het oog op aangifte bij de verzekeraar van de gemeente.
  De verzekeraar van de gemeente zal pas een dossier openen na ingebrekestelling door de schadelijder.
  Dit verslagje mag kort zijn, het moet een duidelijke omschrijving van de feiten bevatten (wat, waar, wanneer), en de reden waarom u de gemeente aansprakelijk acht.

 • Datum schadegeval + tijdstip

 • Onkostenbewijzen
  Factuur of bestek, afschrift CM, apotheker.
  Vaak beschikt u nog niet onmiddellijk over (al) deze stukken, deze kunnen ook later bezorgd worden.

 • Bijkomende informatie
  • Stukken ter staving van het schadegeval: Proces-verbaal, verklaring getuigen, geneeskundig attest
  • Foto’s
  • Andere info die u relevant vindt om door te geven aan verzekeraar
  • Indien u over een familiale verzekering beschikt, kan deze desgewenst het dossier voor u indienen en opvolgen.