Permanentie Melsele

In alle deelgemeenten wordt gezorgd voor een regelmatige gemeentelijke dienstverlening. U kunt er terecht voor:

  • aanvragen uittreksels uit de registers van geboorte, overlijden, huwelijk … Deze uittreksels kunnen echter niet meer worden meegegeven.
  • aangifte huwelijksjubilea
  • valideren controleformulier C3 Deeltijds (deeltijdse werknemers)
  • melding defecten aan de openbare verlichting
  • aankoop van huisvuilzakken en GFT-labels
  • aanvragen teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing
  • aanvragen verschillende premies van dienst stedenbouw
  • aanvragen van een vrijetijdspas
  • afhalen gratis huisvuilzakken voor ouders van kinderen onder de 3 jaar en voor mensen met een bepaald ziektebeeld.