Permanentie Verrebroek

Door onvoorziene omstandigheden wordt de permanentie Burgerzaken Kieldrecht tijdelijk overgebracht naar permanentie Verrebroek. Daardoor worden de openingsuren tijdelijk uitgebreid. Ook de wijkdienst Kieldrecht van de politie houdt zijn zitdagen tijdelijk in Kieldrecht.

In alle deelgemeenten wordt gezorgd voor een regelmatige gemeentelijke dienstverlening. U kunt er terecht voor:

  • aanvragen uittreksels uit de registers van geboorte, overlijden, huwelijk … Deze uittreksels kunnen echter niet meer worden meegegeven.
  • aangifte huwelijksjubilea
  • valideren controleformulier C3 Deeltijds (deeltijdse werknemers)
  • melding defecten aan de openbare verlichting
  • aankoop van huisvuilzakken en GFT-labels
  • aanvragen teruggave gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing
  • aanvragen verschillende premies van dienst stedenbouw
  • aanvragen van een vrijetijdspas
  • afhalen gratis huisvuilzakken voor ouders van kinderen onder de 3 jaar en voor mensen met een bepaald ziektebeeld.