Commissies

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen.
De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar.

Overzicht van de commissies

 • 1e commissie: bevoegdheden van de burgemeester:
  veiligheidsbeleid, rampen- en preventiebeleid, volksgezondheid, algemene coördinatie, buitenlandse contacten en Europese projecten, financieel beleid, kerkfabrieken, public relations, communicatie- en informatiebeleid, personeels- en organisatiebeleid, land- en tuinbouw, jaarmarkten, burgerzaken, oppervlaktewateren, gebouwen
  Deze commissie fungeert tevens als gemeenteraadscommissie die tot taak heeft klachten over het functioneren van een raadslid te behandelen en te waken over de naleving van de deontologische code.
  Deze commissie is eveneens bevoegd voor de behandeling van de verzoekschriften van de burger.
  Voorzitter: Lien Van Dooren
  Leden: Lien Van Dooren, Werner Maes, Veerle Vincke, Karolien Weekers, Jens De Wael, Roger Heirwegh, Johan Smet, Ann Vermeulen, André Buyl, Bruno Stevenheydens, Kitty Schelfhout

 • 2e commissie: bevoegdheden van de eerste schepen:
  groen en natuurontwikkeling, milieu, energiebeleid, lokale economie en KMO, city marketing, markten en kermissen
  Voorzitter: Laura Staut
  Leden: Laura Staut, Heidi Werrens, Ernest Smet, Ann Cools, Dominique Tielens, Lientje De Schepper, Roger Heirwegh, Stijn De Munck, Marijke De Graef, Annick Van de Vyver, Kitty Schelfhout

 • 3e commissie: bevoegdheden van de tweede schepen:
  onderwijs, kinderopvang, sport en recreatie, jeugd
  Voorzitter: Karolien Weekers
  Leden: Karolien Weekers, Veerle Vincke, Jeroen Verhulst, Laura Staut, Lientje De Schepper, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Koen Maes, Bo Vaerenbergh, Bruno Stevenheydens, Kitty Schelfhout

 • 4e commissie: bevoegdheden van de derde schepen:
  stedenbouw en ruimtelijke ordening, woonbeleid, erfgoed kasteel Hof ter Saksen, linkeroever
  Voorzitter: Johan Smet
  Leden: Ann Cools, Heidi Werrens, Ernest Smet, Lien Van Dooren, Dominique Tielens, Jens De Wael, Jan Van de Perre, Stijn De Munck, André Buyl, Annick Van de Vyver, Kitty Schelfhout

 • 5e commissie: bevoegdheden van de vierde en zesde schepen:
  mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen, openbare werken en riolering, feestelijkheden, polders, erfgoed, landschappen en monumenten, dierenwelzijn, ICT beleid, toerisme, kunstbeleid
  Voorzitter: Jeroen Verhulst
  Leden: Jeroen Verhulst, Werner Maes, Ann Cools, Heidi Werrens, Lientje De Schepper, Johan Smet, Jens De Wael, Koen Maes, Marijke De Graef, Bruno Stevenheydens, Kitty Schelfhout

 • 6e commissie: bevoegdheden van de vijfde en zevende schepen:
  cultuur, bibliotheken, intern preventiebeleid, emancipatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, sociale zaken, seniorenbeleid, gezondheidspreventie
  Voorzitter: Dominique Tielens
  Leden: Ernest Smet, Karolien Weekers, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Issam Benali, Kathleen De Schepper, Annick Van de Vyver, Kitty Schelfhout

Data van de eerstvolgende vergaderingen

 • 6e commissie op donderdag 23 januari 2020 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beveren, Stationsstraat 2
  Onderwerp: Armoedeplan + Aanstelling ontwerper Windekind + Thema-auditrapport systeem I rekeningen + Rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 + Rapportage organisatiebeheersing realisaties 2018-OCMW

 • 3e commissie op maandag 10 februari 2020 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beveren, Stationsstraat 2
  onderwerp: Onderwijs: infobrochure + aanmeldingsprocedure