Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert doorgaans op de laatste dinsdag van de maand. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Belangstellenden kunnen de openbare zitting bijwonen die telkens om 20 uur begint in de raadzaal op het gelijkvloers in het gemeentehuis.

De gemeenteraad bestaat in Beveren uit 35 leden en de gemeentesecretaris. De OCMW-voorzitter neemt als lid van het schepencollege deel aan de vergaderingen, maar heeft geen stemrecht. De gemeenteraad van Beveren is als volgt samengesteld.

  • 14 leden van CD&V 
  • 12 leden van N-VA 
  • 4 leden van Groen-sp.a 
  • 2 leden van Vlaams Belang 
  • 1 lid van Open VLD
  • 2 onafhankelijke raadsleden