Managementteam (MAT)

Het Managementteam (kortweg MAT) van de gemeente zorgt voor de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Verder bewaakt het MAT de eenheid in werking, de kwaliteit van de hele organisatie en de interne communicatie. Daarnaast moet het MAT verplicht geraadpleegd worden bij onder meer het voorbereiden van een intern controlesysteem, de afsprakennota tussen administratie en politiek bestuur, het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositie van het personeel, een deontologische code en de strategische nota van de meerjarenplanning.

Leden MAT gemeente

  • Jan Noppe, algemeen directeur en voorzitter MAT - jan [dot] noppe [at] beveren [dot] be
  • Tine Carion, financieel beheerder - tine [dot] carion [at] beveren [dot] be
  • Bart Van Zele, afdelingshoofd grondgebiedszaken - bart [dot] van [dot] zele [at] beveren [dot] be
  • Bart De Bruyne, afdelingshoofd welzijnszaken -bart [dot] de [dot] bruyne [at] beveren [dot] be
  • Iris Raemdonck, afdelingshoofd interne zaken - iris [dot] raemdonck [at] beveren [dot] be
  • Kirsten Heyrman, afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening - kirsten [dot] heyrman [at] beveren [dot] be
  • Griet Van Eetveld, diensthoofd personeel - griet [dot] van [dot] eetveld [at] beveren [dot] be
  • Kelly Smet, beleidsmedewerker - kelly [dot] smet [at] beveren [dot] be