Jeugdraad

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat de Beverse jeugd aanbelangt. De jeugdraad doet dit op vraag van het gemeentebestuur maar ook op eigen initiatief. Er wordt tijd vrijgemaakt om van gedachten te wisselen over fuiven, speelterreinen, ... De jeugdraad organiseert ook activiteiten voor de jeugd zoals de Dag van de Beverse jeugd en de Nacht van de Beverse jeugd.