Budget OCMW 2019

Het budget is de jaarlijkse vertaling van het strategische meerjarenplan in concrete actieplannen en acties voor het lopende dienstjaar. Het geeft een overzicht van hoe de verschillende doelstellingen vooropgesteld voor het jaar zullen worden gerealiseerd en welke financiële middelen daartegenover staan.

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. De beleidsnota omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van het OCMW en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota geeft een gedetailleerde weergave van de financiële toestand en de financiële vertaling van de beleidsnota.