Jaarverslagen OCMW

Jaarlijks inventariseert het OCMW een compleet overzicht aan van haar werking onder de vorm van een jaarverslag.

Het jaarverslag biedt een compleet overzicht van het sociaal hulpaanbod van het OCMW. Het is een gedetailleerde weergave van alle OCMW-diensten, gaande van de thuiszorg, de dienstverlening in de woonzorgcentra, het woon- en dienstenaanbod voor senioren en mensen met een beperking en de kinderopvang, de sociale en juridische hulpverlening en de interne werking.

Ook de financiële toestand, de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het OCMW, worden in het jaarverslag verantwoord.

Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag. Oudere exemplaren kan u opvragen bij het secretariaat van het OCMW.