OCMW-raad

De OMCW-raad vergadert minstens één keer per maand, doorgaans op de derde woensdag van de maand. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een geheime zitting. Belangstellenden kunnen de openbare zitting bijwonen die telkens om 18.30 uur begint in de raadzaal van het OCMW.

De OCMW-raad bestaat uit 11 leden en de OCMW-secretaris. De OCMW-raad van Beveren is als volgt samengesteld.

    • 5 leden van CD&V 
    • 4 leden van N-VA 
    • 1 lid van Groen-sp.a
    • 1 lid van Open VLD