Beveren Leeft

Wat? 

Het project “Beveren Leeft” ondersteunt initiatieven van verenigingen met een toelage om een feestend, genietend en dynamisch Beveren op de kaart te zetten. De acties en activiteiten moeten het niveau van puur amusement overstijgen door een meerwaarde te bieden op gebied van samenwerking, gemeenschapsvorming, kwaliteit, laagdrempeligheid en feestcultuur.

Voorwaarden: 
  • Alle verenigingen en clubs, aangesloten bij een door de gemeente erkende adviesraad, komen in aanmerking.
  • Verenigingen met een lokale werking en met de maatschappelijke zetel, gevestigd op het grondgebied van de gemeente Beveren komen eveneens in aanmerking.
  • De organisator verbindt zich ertoe het logo en de naam van de actie “Beveren Leeft” te vermelden op al zijn promotiemateriaal en communicatiemiddelen.
  • De organisator stelt het promotiemateriaal dat hem vanuit "Beveren Leeft" ter beschikking wordt gesteld zichbaar op tijdens het evenement.
  • Het logo van "Beveren Leeft" wordt op alle communicatiedragers duidelijk zichtbaar en voldoende groot vermeld.
  • Na de activiteit bezorgt de organisator– binnen de dertig dagen - een evaluatieverslag met verantwoording van de inkomsten en uitgaven.

Hoe? 

De toelage wordt aangevraagd via het specifieke aanvraagformulier waarbij onder andere een omschrijving van het project en een raming van de inkomsten en uitgaven aan moet worden toegevoegd.

De werkgroep "Beveren Leeft" onderzoekt de aanvraag en formuleert een advies aan het college, dat uiteindelijk beslist over de toelage. De beslissing van het college wordt binnen de dertig dagen aan de aanvrager meegedeeld.

Afleverende dienst: 
Projectcoördinatie
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 16 29
BijlageGrootte
 Aanvraagformulier Beveren Leeft36.3 KB