Bouwgrond hoek Albert Panisstraat en Bijlstraat

De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 22 oktober 2019 beslist een perceel projectgrond op de hoek van de Albert Panisstraat en de Bijlstraat in Beveren publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 195 000 EUR (+ 12,5% kosten) met recht van hoger bod. Het perceel is kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C nummer 669K2 en deel van nummer 669F2 en heeft een oppervlakte van 145,91 m².
Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.
Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op vrijdag 13 december 2019 om 16.00 u. ingediend te worden op de dienst aankopen-aanbestedingen.