Bouwgronden Vogelkerslaan, Melsele

Verkoop van 14 bouwgronden verkaveling Haegemolen (Vogelkerslaan) Melsele
De gemeenteraad heeft in vergadering van 27 maart 2018 beslist 14 percelen bouwgrond aan de Vogelkerslaan te verkopen. Het betreffen 6 gesloten kavels met een oppervlakte tussen 269,68 m² en 305,53 m² en 8 half open kavels tussen 356,86 m² en 437,91 m².
Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.
Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op donderdag 23 augustus 2018 om 16.00 u. ingediend te worden.