Cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk advies- en overlegorgaan. De raad is de spreekbuis van alle cultuurgebruikers en -actoren en geeft autonoom advies over alle culturele aangelegenheden. Dat kan gaan over de subsidiëring van verenigingen, over vergader- en repetitieruimtes maar ook over straatnaamgeving, over een erfgoedproject of over het plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte.

Logo Cultuurraad BeverenDe cultuurraad overkoepelt daarnaast ook alle sociaal-culturele verenigingen. Deze verenigingen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de cultuurraad. In de algemene vergadering van de gemeentelijke cultuurraad zetelen twee afgevaardigden per vereniging, een stemgerechtigde en een plaatsvervanger.
Via de plaatselijke raden in de deelgemeenten waar ze hun zetel hebben, worden ze ook vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de cultuurraad.

De cultuurraad zorgt er mee voor dat het rijke culturele verenigingsleven in Beveren zich kan ontplooien en dat de ontwikkeling ervan gestimuleerd wordt. Deze opdracht uit zich in een actieve deelname aan het cultureel beleid in al zijn vormen.