Doel bezoeken

Mag ik Doel altijd bezoeken?

Dat mag uiteraard.

Hou er wel rekening met het feit dat er op bepaalde uren een registratieplicht en een samenscholingsverbod van kracht zijn. Dit is zo bepaald door een verordening van de burgemeester (28 april 2017). 

Aan de toegangsweg tot Doel staan verdwijnpalen. Elke bezoeker die Doel wil betreden, moet zich registreren via de EID-kaart, en dat

- op weekdagen van 18 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens
- in het weekend en op feestdagen

Op weekdagen van 6 tot 18 uur is Doel vrij toegankelijk.

Er is ook een samenscholingsverbod van kracht, op alle dagen, maandag tot en met zondag, van 21 uur ’s avonds tot 9 uur ’s morgens. Concreet wil dat zeggen dat groepen van meer dan 3 personen strafbaar zijn.

Elke inbreuk op de registratieplicht en het samenscholingsverbod kunnen aanleiding geven tot een GAS-boete tot maximaal 350 euro.

Mag ik een evenement organiseren in Doel?

Elke aanvraag tot het organiseren van een evenement moet voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Die aanvraag kan ingediend worden op twee manieren:

- Ofwel via de dienst feestelijkheden. T 03 750 15 72 of E feestelijkheden [at] beveren [dot] be
- Ofwel via het fuifloket van de jeugddienst
Nadat het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Mocht u een aanvraag overwegen, hou dan rekening met:

- De doorlooptijd van uw dossier. Doe dus zeker tijdig een aanvraag.
- Anderzijds ook met het feit dat de algemeen gehanteerde regel is dat er geen evenementen kunnen plaats vinden in Doel. Een toestemming van het college van burgemeester en schepenen is dus eerder een afwijking dan regel.

Mag ik video- of filmopnames maken in Doel?

U mag met een smartphone of videocamera opnames maken.

Gebeuren de video-opnames binnen een professionele context (film, commercial, …) en/of is er een (grote) ploeg bij betrokken, dan is het verplicht om hiervoor toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. In dat geval kunt u contact opnemen met Bart De Bruyne, T 03 750 16 23 of E bart [dot] de [dot] bruyne [at] beveren [dot] be. Nadat het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Aanvragen voor commerciële opnames, griezel-of horrorfilms of studentenprojecten worden in principe nooit toegelaten.

Mag ik foto’s nemen in Doel?

Dat mag, met die voorwaarde dat zij vanop het openbaar domein genomen worden. Privé-terreinen (woningen, gronden, …) mogen nooit betreden worden.

Worden de foto’s eerder binnen een professionele context genomen (fotoshoot) of is er een (grote) ploeg bij betrokken, dan is het raadzaam om hiervoor ook toestemming te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Het kan u op de dag zelf heel wat overbodige rompslomp besparen. In dat geval kunt u contact opnemen met Bart De Bruyne, T 03 750 16 23 of E bart [dot] de [dot] bruyne [at] beveren [dot] be. Nadat het college van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.