Aanvulling persoonsgegevens voor het crisiscommunicatiesysteem Domino

Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van het gemeentebestuur Beveren, Stationsstraat 2, 9120 Beveren en zullen aangewend worden om u een betere service te verlenen en u te alarmeren en op de hoogte te houden bij incidenten in uw buurt. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht de gegevens die op u betrekking hebben te raadplegen of te verbeteren. U kan zich daarvoor wenden tot de informatiedienst: Grote Markt 2, 9120 Beveren, tel. 03 750 15 80 of info [at] beveren [dot] be.

New HTML Markup

Enter any text supported by available text formats.

<p><strong>New HTML Markup</strong></p>

<p>Enter any text supported by available text formats.</p>