Gemeentelijk RUP Stoop Projects te Beveren: openbaar onderzoek van 26 juli tem 24 september 2019

In toepassing van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Stoop Projects te Beveren voorlopig aangenomen werd door de gemeenteraad op 25 juni 2019.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Beveren, op het gemeentehuis, Stationsstraat 2, 4e verdieping, dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren en dit gedurende een termijn van zestig dagen, dit is van 26 juli 2019 tot en met 24 september 2019.

Bureeluren: iedere werkdag van 8.30u tot 12.30u, woensdag ook van 13.30u tot 17.00u en zaterdag van 9 tot 12 uur.
Inzage is
ook mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 15.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a. gemeentehuis Beveren, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren of er afgegeven tegen ontvangstbewijs.