Mobiliteit

Verkeershinder door werken Oosterweelverbinding.
Publieke raadpleging over de projectonderzoeksnota van de Containercluster Linkerscheldeoever nog mogelijk tot 11/9.