Mobiliteit

Sint-Martinuskerk
Na overleg werd beslist dat er vanaf zaterdag 31 oktober geen eucharistievieringen meer zullen zijn in het weekend. Deze regeling geldt voor Beveren en Zwijndrecht.
Nu de coronapandemie weer in alle hevigheid toeslaat, stellen steeds meer inwoners zich de vraag wanneer ze zich moeten laten testen en wanneer ze in quarantaine moeten?