Fietstelling

In 2012 werd voor de eerste maal een grootschalige fietstelling uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente Beveren. Hiermee is een statistische basis gelegd die elke 2 jaar wordt bijgewerkt. Deze fietstellingen vormen een belangrijke basis voor het nemen van beleidsbeslissingen. Zo krijgt de
gemeente Beveren een beter inzicht in de aanwezige fietsstromen zoals het aantal fietsers en hun trajectkeuze. Er kan nagegaan worden welke trajecten woon-werk verkeer zijn en wat de recreatieve netwerken zijn. De informatie is nuttig om de fietsnetwerken te verbeteren en de impact op het fietsbeleid en de resultaten van het beleid te meten.

Het fietstelrapport kan u hier  raadplegen.