Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat? 

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden: 

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit' en verplaatsing (kinderen)
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit
Hoe? 

Als u een dossier heeft bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kan u de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website http://handicap.fgov.be
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten of per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten


Als u nog geen dossier heeft of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraagt u de parkeerkaart aan via uw gemeentebestuur.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat meebrengen? 
 • identiteitskaart
 • attest over uw handicap
Prijs? 

De parkeerkaart is gratis.

Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00