Parkeerplaats voor personen met een handicap

Wat? 

Indien u over een parkeerkaart voor personen met een handicap beschikt, kan u onder bepaalde voorwaarden een parkeerplaats dicht bij uw woning krijgen. Deze parkeerplaats is geen privé-parkeerplaats. Iemand anders met een parkeerkaart mag er ook parkeren.

Voorwaarden: 
  • uw werk- of woonplaats heeft geen garage of privé-parking (met een vlotte toegankelijkheid)
  • het is werkelijk moeilijk om in de buurt een parkeerplaats te vinden
  • u bezit een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij jou inwoont
  • u hebt ernstige moeilijkheden om u te verplaatsen ten gevolge van een ernstig letsel aan de onderste ledematen (bv. gebruik van krukken of rolstoel) of door een algemene handicap van ten minste 80% die de mobiliteit ernstig in het gedrang brengt
  • u bent in het bezit van de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
Hoe? 
  • door middel van het aanvraagformulier (zie bijlage onderaan deze pagina) via e-mail of via de onthaalbalie van het gemeentehuis
  • telefonisch

Elke aanvraag zal individueel behandeld worden. Indien u in aanmerking komt, zal u bezoek krijgen van de wijkagent. In samenspraak met de politie en in functie van uw situatie en de verkeerssituatie ter plaatse wordt beslist of en waar deze parkeerplaats voorzien wordt.

Wat meebrengen? 
  • identiteitskaart
  • parkeerkaart voor personen met een handicap
Afleverende dienst: 
Mobiliteit
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 70
BijlageGrootte
 Aanvraag parking mindervalide289.74 KB