Speelstraat

Wat? 

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, fietsen, badmintonnen, skaten of kletsen met de buren.

Wanneer?

In een speelstraat wordt je straat of een gedeelte ervan afgesloten tussen bepaalde uren. Zo maken we van de rijweg een veilige en nabije speelplek en krijgen kinderen toch de kans goed buiten te spelen.

Je kan een speelstraat aanvragen in de periode van de Paasvakantie tot en met september. Er zijn verschillende opties.

 • Paasvakantie: twee opeenvolgende weken, drie weekends of een vaste dag in de week.
 • Zomervakantie: maximum twee opeenvolgende weken, maximaal vier weekends op rij of een vaste dag in de week.
 • In de periode tussen de Paasvakantie en eind september is het mogelijk om woensdagmiddag of in het weekend een speelstraat aan te vragen.

Gedurende een periode kan je geen opties combineren. Wel kan je van je straat een speelstraat maken in de Paasvakantie, zomervakantie en september.

De speeluren worden door de straat bepaald maar moeten zich situeren tussen 10u en 20u. In de zomervakantie tussen 10u en 21u.

Voorwaarden: 

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.
 • Er minimum 3 buurtbewoners verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij plaatsen de hekken, zijn verantwoordelijk voor toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.
Hoe? 
 1. De bewoners van de straat vragen de inrichting van een speelstraat aan via het aanvraagformulier.
 2. Er wordt onderzocht of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Hiervoor wordt advies gevraagd aan de bevoegde diensten.
 3. Speelstraten moeten een recht blijven, geen plicht daarom moet 2/3de van de straat akkoord gaan met de inrichting van de speelstraat. Hiervoor zal door de gemeente een schriftelijk bewijs ( = de bewonersenquête) gevraagd worden.
 4. De aanvraag en de nodige adviezen worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en schepenen. Het college beslist of de speelstraat er effectief kan komen.
 5. De peters/meters van de straat ondertekenen samen met de gemeente de afsprakennota voor het inrichten van een speelstraat.

De procedure neemt ongeveer 2 maanden in beslag. Vraag je speelstraat dus op tijd aan.

Prijs? 

Gratis

Afleverende dienst: 
Jeugddienst
Gravenplein 1
9120 Beveren
België
03 750 10 30