Doortocht Kallo - Fabriekstraat

UPDATE 22 JUNI

Op 23 en 24 juni worden de fietssugestiestroken aangebracht op de rijbaan.
De Fabriekstraat wordt voor het bouwverlof verder afgewerkt: plaatsen van signalisatie, markeringen en opruimen van de werf. Nog voor het bouwverlof wordt de Fabriekstraat dus terug opengestld.
De groenvoorzieningen worden pas in het najaar gerealiseerd.

UPDATE 5 MEI

Van dinsdag 5 tot en met zaterdag 9 mei wordt het wegdek van de Fabriekstraat (vanaf de brug Melkader tot Milcobel) afgewerkt. Ook de kasseistroken en de bloembakken worden verder aangelegd.

VERKEERSMAATREGELEN EN HINDER

  • Nog tot en met zaterdag 9 mei geldt er in de Fabriekstraat een parkeerverbod vanaf de Melkaderbrug tot aan de inrit Milcobel.
  • Op vrijdag 8 mei tussen 5 en 18 uur wordt de Fabriekstraat tussen de Melkaderbrug en Jan Frans Faveletstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Bewoners van Fabriekstraat voorbij de Melkaderbrug, Jan Frans Faveletstraat, Perelstraat, Van Groesbeekstraat, Van Reynegomstraat en Dijkgravenstraat geraken die dag niet weg met de auto. Indien u uw wagen in deze periode nodig hebt, vragen we u om hem te parkeren buiten de werfzone voor vrijdag 8 mei om 5 u ’s morgens. Vanaf 18 uur kan men terug via de huidige omleiding richting centrum rijden.
  • Gelieve er rekening mee te houden dat levering door pakjesdiensten aan huis die dag niet mogelijk is.
  • Vanaf vrijdag 8 mei, 5 uur tot en met zaterdag 9 mei, 7 uur (’s morgens) wordt de Fabriekstraat tussen de Jan Frans Faveletstraat en Milcobel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
  • Bewoners van dit gedeelte van de Fabriekstraat kunnen pas vanaf zaterdag 7 uur terug over het wegdek rijden.
  • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen de werf altijd passeren langs het voetpad.

AANGEPASTE AFVALOPHALING

Omwille van de werken zal de ophaling van glas en restafval in de Fabriekstraat (van Melkaderbrug tot Milcobel), Jan Frans Faveletstraat, Perelstraat, Van Groesbeekstraat, Van Reynegomstraat en Dijkgravenstraat eenmalig doorgaan op maandag 11 mei. Gelieve uw afval buiten te zetten op zondag 10 mei na 18 uur.
Voor bewoners van de Fabriekstraat vanaf de Victoriestraat tot aan de Melkaderbrug blijft de ophaling van glas en restafval op vrijdag 8 mei.

BUSVERVOER DE LIJN

De bussen van De Lijn rijden vanaf maandag 11 mei terug hun oude route door de Fabriekstraat. Doorgaand verkeer in de Fabriekstraat voor al het andere gemotoriseerd verkeer blijft onmogelijk. Vanaf 13 mei zullen de bushaltes terug in gebruik worden genomen. Tot dan stapt u op en af in halte Dorp.
Vanaf 11 mei rijdt buslijn 83 dus weer volgens de dienstregeling en route van voor de werken.
De gemeentelijke pendelbus wordt stopgezet.


UPDATE 1 APRIL

De werken worden met het bouwverlof in de paasvakantie (6 tot 19 april) stilgelegd.

UPDATE 3 MAART

Momenteel wordt er gewerkt ter hoogte van Milcobel.
Nadien wordt er tussen Milcobel en Steenlandlaan gewerkt, evenals in het doodlopende deel van de Fabriekstraat. Eind van deze maand zal de rijbaan vanaf de wegel J.F. Faveletstraat tot Milcobel een onderlaag in asfalt krijgen.

Na verbreding van de spooroverweg door Infrabel zal het voetpad worden doorgetrokken. Een datum voor deze werken is nog niet gekend.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Fietsers kunnen steeds de werf passeren volgens de signalisatie ter plaatse. 


Update 8 oktober

Fase 2

Jan Frans Favelstraat tot Dijkgravenstraat: deze fase loopt van augustus 2019 tot maart 2020.

De omleiding voor het bereiken van het noorden van de Fabriekstraat (vanaf Milcobel tot Steenlandlaan) loopt over het havengebied en is aangegeven met een omleidingspijl 'Kallo Noord'.

De Jan Frans Faveletstraat, de Perelstraat en de Dijkgravenstraat zijn enkel bereikbaar via centrum Kallo en langs de brug van de Melkader.

Fietsers naar de haven volgen de aangeduide fietsroute door de aanliggende wijk. Het kruispunt Dijkgraven- en Fabriekstraat is onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer.


update 13 augustus

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). 

Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn. Gedurende bepaalde tijd zal het gedeelte van Melkaderbrug tot Jan Frans Faveletstraat niet toegankelijk zijn en wordt het verkeer omgeleid via de Steenlandlaan. Het Gemeenteplein wordt tijdelijk terug open gesteld om te parkeren. Bij eventuele evenementen op het gemeenteplein geldt dan weer wel een parkeerverbod.

Fase 1
Brug melkader – Jan Frans Favelstraat 13 mei 2019 – eind oktober 2019

De Fabriekstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de werken fase1.
De omleiding voor het bereiken van het noorden (vanaf Milcobel tot Steenlandlaan) van de Fabriekstraat loopt over het havengebied is aangegeven met een omleidingspijl Kallo Noord.


De Fabriekstraat vóór de Melkaderbrug blijft bereikbaar zoals gewoonlijk.

Fase 2

Jan Frans Favelstraat tot Dijkgravenstraat: Augustus 2019 – maart 2020

Fase 3
Dijkgravenstraat tot einde der werken: Maart 2020 – juli 2020

Fase afwerken groenzones + toplaag asfalt - juli 2020

Brug Melkader
Fase1: mei 2019 – oktober 2019
Fase2: oktober 2019 – december 2019

Presentatie van de bewonersvergadering van 6 mei 2019
Presentatie van de bewonersvergadering "Heraanleg Fabriekstraat" van 15 januari 2018.

DE LIJN

Aangepaste regeling voor De Lijn tijdens de werken aan de Fabrieksstraat voor fase1 – start op 13 mei
Lijn 83 maakt een lus via de Beverse Dijk – Kruisdijklaan - Melseledijk
Afgeschafte haltes (= niet bediende haltes): De haltes in de Fabriekstraat (ook aan de Dijkgravenstraat) en de halte Kruipin op de Steenlandlaan (voorbij de Sint-Stevensweg) worden niet bediend.
Als vervanghaltes dienst de bestaande halte Dorp in Kallo Centrum. Er komt tijdelijk een extra halte aan de Hazopweg, rotonde Steenlandlaan.

OMLEIDING LIJN 83

Omleiding Lijn 83

OMLEIDING LIJN 89

Omleiding Lijn 89

START: april 2019
CONTACT: T 03 750 18 00