Doortocht Kallo - Fabriekstraat

Update 8 oktober

Fase 2

Jan Frans Favelstraat tot Dijkgravenstraat: deze fase loopt van augustus 2019 tot maart 2020.

De omleiding voor het bereiken van het noorden van de Fabriekstraat (vanaf Milcobel tot Steenlandlaan) loopt over het havengebied en is aangegeven met een omleidingspijl 'Kallo Noord'.

De Jan Frans Faveletstraat, de Perelstraat en de Dijkgravenstraat zijn enkel bereikbaar via centrum Kallo en langs de brug van de Melkader.

Fietsers naar de haven volgen de aangeduide fietsroute door de aanliggende wijk. Het kruispunt Dijkgraven- en Fabriekstraat is onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer.


update 13 augustus

Heraanleg 2e deel van Melkader tot Milcobel. De voetpaden, opritten, boordstenen en goten worden opgebroken en vervangen. Het wegdek van deze straten wordt afgefreesd en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Ook wordt een nieuwe riolering aangelegd (gescheiden stelsel). 

Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn. Gedurende bepaalde tijd zal het gedeelte van Melkaderbrug tot Jan Frans Faveletstraat niet toegankelijk zijn en wordt het verkeer omgeleid via de Steenlandlaan. Het Gemeenteplein wordt tijdelijk terug open gesteld om te parkeren. Bij eventuele evenementen op het gemeenteplein geldt dan weer wel een parkeerverbod.

Fase 1
Brug melkader – Jan Frans Favelstraat 13 mei 2019 – eind oktober 2019

De Fabriekstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer ter hoogte van de werken fase1.
De omleiding voor het bereiken van het noorden (vanaf Milcobel tot Steenlandlaan) van de Fabriekstraat loopt over het havengebied is aangegeven met een omleidingspijl Kallo Noord.


De Fabriekstraat vóór de Melkaderbrug blijft bereikbaar zoals gewoonlijk.

Fase 2

Jan Frans Favelstraat tot Dijkgravenstraat: Augustus 2019 – maart 2020

Fase 3
Dijkgravenstraat tot einde der werken: Maart 2020 – juli 2020

Fase afwerken groenzones + toplaag asfalt - juli 2020

Brug Melkader
Fase1: mei 2019 – oktober 2019
Fase2: oktober 2019 – december 2019

Presentatie van de bewonersvergadering van 6 mei 2019
Presentatie van de bewonersvergadering "Heraanleg Fabriekstraat" van 15 januari 2018.

DE LIJN

Aangepaste regeling voor De Lijn tijdens de werken aan de Fabrieksstraat voor fase1 – start op 13 mei
Lijn 83 maakt een lus via de Beverse Dijk – Kruisdijklaan - Melseledijk
Afgeschafte haltes (= niet bediende haltes): De haltes in de Fabriekstraat (ook aan de Dijkgravenstraat) en de halte Kruipin op de Steenlandlaan (voorbij de Sint-Stevensweg) worden niet bediend.
Als vervanghaltes dienst de bestaande halte Dorp in Kallo Centrum. Er komt tijdelijk een extra halte aan de Hazopweg, rotonde Steenlandlaan.

OMLEIDING LIJN 83

Omleiding Lijn 83

OMLEIDING LIJN 89

Omleiding Lijn 89

START: april 2019
CONTACT: T 03 750 18 00