Werfsignalisatie

Als u werken uitvoert op het openbaar domein bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er ook extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen.  
Hiervoor heeft u een toelating van de burgemeester nodig.

U kan dit online doen:

aanvragen inname openbaar terrein


Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie.

Voor welke werken is er een toelating nodig?
• Bouwwerven die openbaar domein in beslag nemen zoals een silo, kraan, werfkeet of opslag bouwmateriaal.
• Heraanleg van straten en pleinen.
• Herstellingen aan voetpaden , fietspaden, rijbaan of bermen.
• Werken waarvoor openbaar domein moet worden opgebroken zoals rioleringswerken of kabelwerken.
• Plaatsen en afbraak van een mobiele of vaste bouwkraan.
• Spoorwerken van De Lijn.
• Plaatsen van bureelcontainers.
• Mobiele werven.
• Grote infrastructuurwerken.
• Plaatsen van een stelling, container of verhuislift op een voetpad of fietspad.

De volledige wetgeving over werken op openbaar domein staat in het ministerieel besluit van 7 mei 1999. ministerieel besluit